เดชไอ้ ใบ้ – dech ai bai (shortfilm)

ชาย ผู้มีแนวคิดของชีวิตว่า ทุก “คำพูด” จะส่งผลต่อทุกสิ่ง
คำพูด ทำให้เกิดความโกรธเคือง และ ความขัดแย้ง เขาเลยคิดที่จะไม่พูด และใช้ชีวิตอย่างคนใบ้

หญิง ผู้ที่เชื่อในการสื่อสาร โดยเฉพาะ “การพูด”
เธอเชื่อว่ายิ่งพูด ยิ่งทำให้คนเข้าใจกันและกัน และ ลดความขัดแย้งทุกอย่างลงไป

เมื่อเขาและเธอมาเจอกัน
คนหนึ่งพูดทุกอย่างที่เธอเชื่อ คนหนึ่งฟังทุกอย่างที่เขาไม่เห็นด้วย
เรื่องราวความรักเล็กๆ ที่ขัดแย้งโดย แนวคิด และ ความเชื่อ ในการใช้ชีวิต

A Man who has his own philosophy of life that every ‘word ’ that has been said
would affect everything,. Anger and conflicts will appears .
So he decide not to talk and live like a deaf-mute person.

A Woman who believe in communication especially “talking” .
She believe that talking would make people understand each other
and relives every conflicts

What will happen if they met each other ? ,
one always talk what she believes , one always listen what he disagree
A little love story which conflicted by personal beliefs in living.

source

source