Our worship of Ganesh, Shiva, Vishnu, Devi, Subrahmanya, and Surya we owe to Sri Adi Shankara ~ Ashrama-Adi Shankara ~ 5 Dec 141

0

source

source