Posledny autobus / The Last Bus (Martin Snopek, Ivana Laucikova, 2011)


The Last Bus is a short film about people who are hunted.

Since 2011, it’s been showed on more than one hundred international film events. Film attracted attention, it provoked by its ambiguous cross-animation-fiction nature, and by its content. It was awarded by dozens of awards including the top prizes of the short film festivals in Tampere, St. Petersburg (Message to Man), Kiev and animated film festivals in Stuttgart, Dresden, Ljubljana and others.

Its real importance comes in 2015 when Europe faces a huge humanitarian disaster and Europeans must look straight into the eyes of refugees.
———————————————————
Posledný autobus je krátky film o ľuďoch, na ktorých sa poľuje.

Od roku 2011 bol uvedený na viac než stovke medzinárodných filmových podujatí, vzbudzoval pozornosť, provokoval svojou nejednoznačnou technologickou povahou, i obsahom. Získal desiatky ocenení vrátane hlavných cien z festivalov krátkych filmov v Tampere, Petrohrade (Message to Man), animovaných filmov v Stuttgarte, Drážďanoch, Ľubľane, Kyjeve a ďalších.

Skutočný význam naberá v roku 2015, keď Európa, a v rámci nej Slovensko, čelí obrovskej humanitárnej katastrofe a musí pozerať utečencom priamo do očí.

Likes: 119

Viewed: 7300

source

source