teaser-trailer shortfilm “fora de mi”


Una jove es troba immersa en una forta crisi existencial. Fugir ja no és una opció, afrontar-s’hi la pot conduir a situacions tètriques i de decadència amb desenllaç incert.

Una joven se encuentra inmersa en una fuerte crisis existencial. Huir ya no es una opción, afrontarla puede conducirle a situaciones tétricas y de decadencia con un desenlace incierto.

amb el suport de:
generalitat de catalunya- departament de joventut
festival internacional de curtmetratges en català (FIC-CAT)
seitó films studio

intèrprets: mònica lópez, àlex cantó
adaptació/direcció/edició: nacho mayals mira

Likes: 7

Viewed: 601

source

source